dilluns, 22 de maig del 2023

Tot i que no la veig

 


22. Tempus es iocundum

 

Tempus est iocundum,

o virgines,

modo congaudete,

vos iuvenes.

Oh, totus floreo!

Iam amore virginali

totus ardeo,

novus, novus amor est,

quo pereo.

Mea me confortat

promissio,

mea me deportat

negatio.

Oh, totus floreo!

iam amore virginali

totus ardeo,

novus, novus amor est,

quo pereo.

Tempore brumali

vir patiens,

animo vernali

lasciviens.

Oh, totus floreo!

Iam amore virginali

totus ardeo,

novus, novus amor est,

quo pereo.

Mea mecum ludit

virginitas,

mea me detrudit

simplicitas.

Oh, totus floreo!

Iam amore virginali

totus ardeo,

novus, novus amor est,

quo pereo.

Veni, domicella,

cum gaudio,

veni, veni, pulchra,

iam pereo.

Oh, totus floreo!

Iam amore virginali

totus ardeo,

novus, novus amor est,

quo pereo.

22. És un temps alegre

 

És un temps alegre,

xiques;

solament gaudiu,

joves!

Oh, tot sencer floresc!

Ja per l’amor d’una donzella

tot sencer creme;

per un nou amor

és pel que muir.

La meua promesa

em conforta;

la meua negativa

em deprimeix.

Oh, tot sencer floresc!

Ja per l’amor d’una donzella

tot sencer creme;

per un nou amor

és pel que muir.

En el temps hivernal

l’home és pacient;

amb l’esperit primaveral,

està anhelant.

Oh, tot sencer floresc!

Ja per l’amor d’una doncella

tot sencer creme;

per un nou amor

és pel que muir.

M’anima

la meua joventut;

em fa cap arrere

la meua innocència.

Oh, tot sencer floresc!

Ja per l’amor d’una donzella

tot sencer creme;

per un nou amor

és pel que muir.

Vine, donzella,

amb alegria;

vine, bonica,

que ja muir!

Oh, tot sencer floresc!

Ja per l’amor d’una donzella

tot sencer creme;

per un nou amor

és pel que muir.

 

Tot i que no la veig,

tot i que no la sent

el meu amor s’encén

nomes de pensar en ella.

El meu amor es pacient

i pateix.

El meu amor es silent

però hi sent i fins

i tot el bri d’aire

que el seu somriure

mou,

arriba fins a mi

i em fa florir.

M’encenc d’amor

i això em fa patir.

En vull tenir cura

i en vull gaudir.

M’encenc d’amor

i no li se dir.

És bonica,

més que una flor

i amb dues mirades

jo me’n faig un pom,

amic, com t’ho podria dir,

jo per ella

m’encenc d’amor

i la tinc aquí.