dimarts, 3 de gener de 2017

El sol del capvespreEl sol del capvespre
dóna color als ocells
que fan el darrer vol,
abans de cloure's
entre les branques
frondoses del bosc.
Clouen els cants
i la nit queda en silenci,
els grills recullen
els violins i guarden
els seients
dels darrers oients
del concert.
La nit, tanca
cloent les cortines
del teatre
de la vida
i descansa
fins la nova funció.
 http://fernandosarria.blogspot.com.es/2017/01/prende-el-fuego-en-las-alas-de-los.html