dissabte, 15 d’octubre de 2016

Si el silenci es la teva veu,
Si el silenci es la teva veu,
mut serà el meu clam,
i s'aixecarà entre tots dos
la blanca boira d'allò
que qui sap si va existir,
però segur que ja se'ns mort.